Bút ký còn 2 chương nữa là end rồi 🙁 Mình đang nghĩ nên edit truyện gì tiếp 🙂

Truyện thì mình đầy nhưng đọc rồi lại thấy không hay lắm, truyện hay lại quá dài, mình lết hông nổi (╯-_-)╯╧╧

Tóm lại là các bạn thích đọc bộ nào ném link để mình lọc nha~~~