Hôm nay “Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại” không có chương mới mọi người nha. Vì hôm nay Nguyệt bị bệnh rồi, đang nằm lê liệt ở nhà, không thể edit cho mọi người được. Em ấy nói nếu ngay mai đỡ hơn thì edit tiếp cho mọi người.

Mong mọi người thông cảm vì sự bất tiện này và hãy cầu nguyện, chúc cho em ấy khỏi bệnh để có thể edit tiếp cho mọi người nào. ~^^~

Thân

Lã Thiên Di

4 COMMENTS