Đây là lần duy nhất và lần cuối nói về pass truyện này ha.

Pass được viết ở cuối chương, có khi pass sẽ được viết bằng màu trắng nên các bạn chịu khó bôi đen để xem.

5 COMMENTS