MỞ ĐẦU

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Up trước thôi, tháng 6 mới mở hàng :v

Up đặt gạch cho người ta khỏi dành :v

Có thể mình sẽ cố gắng up chương 1 trước tháng 6, nhưng chương 2 trở lui thì…. =))))

Bài này viết về câu chuyện cũ của Trùm xò và vợ ổng.

Lúc xem kết cục của Cổ Kiếm Kỳ Đàm, tôi oán niệm vô cùng, tại sao cảnh gặp lại của trùm xò và vợ của ổng ít như thế? Thật sự không đã mắt!

Bởi vì oán niệm nên tôi viết bài này.

Hy vọng bản thân có thể viết được câu chuyện cũ của ông trùm và bà trùm, bởi vì tôi muốn Tốn Phương và Thiếu Cung có câu chuyện tình yêu đẹp.

Có thể xem bộ này là câu chuyện để chữa trái tim tan nát của các bạn thích trùm xò.

Thiên tái huyền ca, phương hoa như mộng.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work