Từ giờ tất cả các truyện sáng tác của tớ chuyển hết sang blog này nhé :’> Mong các bạn ủng hộ ^^

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work