Bộ [Chỉ Nhược Thanh Thư] do ss Tử Điệp edit sẽ không còn được edit ở blog này nữa, nếu bạn muốn theo dõi có thể đến link: http://tudiepcocblog.wordpress.com/

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho truyện ^^~ Cảm ơn các bạn

1 COMMENT