Tuôi đang hóng thị này từ mấy tuần nay rồi, reblog lên đây theo xu thế ;))
Chắc dân ai cũng nghe qua rồi nhưng cứ post :3 Ai muốn xem bản đầy đủ có thể đến Đờ Mờ Confession hoặc wall cá nhân của bạn Thuỵ Miên cũng gần đủ ;))
Fan 7 Sugar biến, tuôi không thích và không muốn tiếp loại fan cuồng não ngắn “Dù chuỵ đạo thì em vẫn yêu” “Chỉ cần truyện chuỵ hay là được, em không quan tâm cũng đách cần biết” blah blah blah blah… Nói cho mấy đứa kiểu đấy nghe nhé, cái truyện bạn khen hay ấy, nó là ĐẠO CỦA NGƯỜI KHÁC. Đạo thôi đã đáng khinh rồi, cách ứng xử chả thím 7 Sugar còn ĐÁNG KHINH GẤP VẠN LẦN ? Tay đăng bài tự nhận là “bắt chước văn phong của Đại Phong Quát Quá VIẾT CHƠI”, vậy mà cả cái bài thanh minh của bả toàn ra vẻ mình là đoá sen trong cmn trắng, Tấn Giang, Cửu Châu nơi nơi toàn là bè lũ ác độc chèn ép bả. Đấy, tay tự đăng thú nhận mình đạo (bắt chước chả qua là nói giảm đi nghe đỡ ghê thôi), mà cả bài toàn ra vẻ yếu đuối bạch liên, chả mở mỏ ra xin lỗi một câu đàng hoàng tử tế? Phát oẹ, đạo đức giả v~
Tôi từng thích ĐTCT, nhưng sau khi biết là bả đạo thì chỉ cảm thấy tiếc chứ CHƯA HẬN, sau khi đọc được bài thanh minh của bà thì không tiếc nữa mà VỪA HẬN VỪA KHINH! Đạo là đạo, kể lể cái đách gì nữa! Hẳn là thím 7 Sugar không làm gì mà ai ở Tấn Giang, Cửu Châu,… từ ngôn đến đam đều nhào vô ức hiếp thím cơ nhờ *oẹ*
P/s: Bên Trung thi nhau chửi 7 Sugar, từ coser, tác giả (ngôn lẫn đam), biên tập viên,… đều dìm bả! Nơi nơi đều muốn 7 Sugar die *và em cũm muốn á~~~~*

10 COMMENTS

  1. Thật tình đọc chả hỉu j mấy, tóm tắt lại chắc là Đuờg 7 đạo văn, đã đạo còn tỏ vẻ mình là ng bị hại muốn kiện ngc lại, mình hỉu v đúng ko?

  2. Mẹ! Đã đạo rồi mà còn to mồm. Cái tính như thế có vả cho rớt răng cũng ko bỏ tức mà. Hồi xưa tui đọc có mấy chương tstt mà nuốt ko trôi. Thế mà giờ lòi ra là đạo. Mợ nó chúng fan não tàn, tẩy chay đi!