Tác phẩm: Vua điện ảnh

Tên convert: Ảnh đế

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Edit: Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku

Tiến độ: Hoàn

Đôi lời:

– Truyện ngắn, nghe dân tình bảo có ý nghĩa.

– Happy Birthday ss Di ♥

– Không cho phép mang ra khỏi nhà!!!!!

EBOOK

PRC

EPUB