Để đáp ứng nhu cầu giao lưu “thân thiện”, “lành mạnh” và thắm TÌNH NGƯỜI giữa editor và reader nhà miyun, tụi mình mở chuyên mục: ASK.FM *clap clap*

Mọi người mặc sức tung hường, ném thị, chọi đá, múa lụa, đu xà, “lộn xào” (hãy đọc ngược lại :v )… và vô vàn môn “thể thao khác” =)))))))

Hãy yên tâm, danh tính bạn luôn được bảo vệ, chương trình [Bảo vệ nhân chứng] của nhà luôn hoạt động =))))))))

Châm ngôn của chúng tôi là: “HÃY NÉM ĐÁ MÀ KHÔNG LO BỊ TRÙ DẬP” =)))))))

Chỉ xin các bạn múa lụa thì phất nhè nhẹ, ném đá thì ném cho chuẩn… đừng thị nhảm, thị lép hay múa ngu là được =)))))))

>>> LINK ASK <<<

Quảng cáo được biên tập bởi boss phản diện bị hận nhất nhà: Đông Thần Thần *clap clap* Boss dự trước boss sẽ bị gạch dập chết tươi, nên các bạn hãy ném cho thoả tay đi *cười cười*

8 COMMENTS