Vài dòng suy nghĩ về Vol điện và Giáo sư mà mình thấy khá hay, hơi dài nhưng nên đọc thử.

1 COMMENT

  1. Comment của bạn thapnhanthapsac:
    “….cụ Dum không tàn nhẫn, cũng chả nham hiểm. Nói một cách chính xác, cụ có bản lĩnh của một người lãnh đạo, kiên định với mục tiêu, và sẵn sàng hy sinh cái nhỏ vì “Lợi ích vĩ đại hơn” – khẩu hiệu bác Gelert vẫn dắt bên mồm. Nói chung là, nếu có tàn nhẫn, thì cụ chỉ tàn nhẫn với chính bản thân mình thôi, những người khác thì không, vì nói cho cùng, cụ chả phải là người ác. Nói chung, nên thay từ tàn nhẫn bằng từ thần kinh thép. Và thay vì nói nham hiểm, nên nói là cụ tính kế rất tài tình.

    Nói thẳng ra thì, cụ vẫn là một người đáng kính trọng, và tớ vẫn kính trọng cụ, thế nhưng tớ không yêu quý cụ. So một cách khập khiễng , thì tớ thích hình tượng của Gandalf hơn, quái quái, thần kinh thô , có tính toán, nhưng lão biết chia gánh nặng cho mọi người, cho người ta cơ hội chứng tỏ bản thân, nói chung, Gandalf thì mình hơi bị khinh bỉ và vô cùng yêu quý. :”>”

    “cụ Dum thì chả biết nói thế nào, nói chung là không được thích lắm. Thực ra thì nói ra suy nghĩ cũng không cần thiết lắm, khập khiễng một tí thì mấy ông cầm đầu có bao giờ suy nghĩ đơn giản bao giờ, như Gandalf ấy, từ đầu đến cuối làm ăn chả nói lời nào, thế nhưng hành động của ông khiến người ta tin sái cổ, và vẫn yêu đến sái quai hàm đó thôi.

    Mà nói thì nói thế, tớ cũng không thích hình tượng đạo đức giả mà người ta đắp cho cụ, bôi bác quá đáng. Cũng không thích truyện tôn sùng Slytherin mà hạ thấp Gryffindor, vì nói cho cùng thì học viện nào chả có khuyết điểm. Như thầy Snape là ví dụ, ừ thì chung tình đấy, ờ thì tài hoa đấy, thế nhưng kiểu miệng mồm độc ác, quan tâm kiểu bạo hành tinh thần học sinh thế thì tớ cũng xin vái:))”