[Quotes] – Thời gian là bằng chứng tốt nhất

Des by qh

Edit: Đông Thần Thần – Hạ Minh

P/s: Hố mới nha~ Hí hí~ Đọc quote là thấy hấp dẫn rồi~

Tiếc cái quote hay mà chả hiểu sao não tắt des không ra hồn gì hết. Nói vậy thôi đừng chê làm gì =]]]]

van hoa thu doan wp

5 COMMENTS