Đã có permission của tác giả Miêu Dực Tử cho [Đồng nhân Death Note: Cứu rỗi] ♥

* Tạm dịch: À.. Chắc là có thể, nhưng có thể ghi mấy cái này không? Ghi rõ tên tác giả và nguồn.. Cộng thêm không dùng với mục đích thương mại, vì hợp đồng của tôi với Tấn Giang QWQ

image

1 COMMENT