Perrmission của [Tôi có khả năng ngủ đặc biệt] từ tác giả Mộng Yểm Điện Hạ

(Chữ “ok” chắc ai cũng hiểu :v )

image

4 COMMENTS

Trả lời haory Cancel reply

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work