Quyển 2: Ký sự du hành thành Nguyệt Dạ

Chương 85: Công Tử lừa bịp

Edit: Akiko Chono

LTBEM7o

Nhân mã của nghiệp đoàn Tiền Trần bắt đầu căn cứ theo bố trí của Hàn Gia Công Tử mỗi nhóm hành động.

Dựa theo sắp đặt của Hàn Gia Công Tử, mọi người căn bản không cần lúc nào cũng khẩn trương quan tâm, chỉ cần đợi được tọa độ 27179 bắt đầu thay đổi, lại không hoảng không loạn bắt đầu hành động. Hành động không được quá nhanh, như vậy ngược lại sẽ rút dây động rừng, sau khi đợi 27149 rời khỏi U Dạ cốc một đoạn xa, mới không chút hoang mang chắn cửa sơn cốc là được.

Ngàn vạn lần phải chú ý một vấn đề: không đối mặt 27149 phát động công kích. Cho dù là trên đường đụng vào, phải nói xin lỗi, giả vờ người không có việc gì bỏ đi.

“Phải để cho hắn cảm thấy hắn đã rất an toàn, chế tạo ra loại bầu không khí này, chúng ta liền thành công một nửa.” Hàn Gia Công Tử nói.

Tất cả mọi người thuộc Tiền Trần sâu sắc biểu hiện thán phục. Lam Dịch, Mang Mang Mãng Mãng loại người có thực quyền tại nghiệp đoàn, thậm chí đã bắt đầu có ý niệm lôi kéo nhập bọn.

“Đây là một hồi đánh lâu dài!” Hàn Gia Công Tử nói, “Hôm nay mặc dù có thể giết chết hắn hai cấp, nhưng tôi suy đoán sau khi hắn chết hồi an toàn khu lại lập tức logout, cho nên, cần phải có người thời gian dài quan tâm thời gian hắn online, được rồi! Chỗ phát hành nhiệm vụ truy nã cũng có thể lưu người, không thể cho hắn cơ hội tự thú. Hơn nữa, nếu như nghĩ vạn vô nhất thất giết hắn mất một cấp, tốt nhất ở mấy khu logout cũng tìm người chắn cửa một chút. Tôi nghĩ nhóm các người hẳn phải biết, tên này tốc độ rất nhanh.”

“Đúng, đúng, đúng!” Mang Mang Mãng Mãng vội vàng lại phân phối một chút nhân thủ phụ trách các nơi phòng ngự.

“Nhân thủ các người không thành vấn đề đi?” Hàn Gia Công Tử hỏi.

Đọc tiếp tại >>>ĐÂY<<<