Quyển 2: Ký sự du hành thành Nguyệt Dạ

Chương 86: Lúc tiến hành công kích.

Edit: Akiko Chono

LTBEM7o

Trong lúc kế hoạch của Tiền Trần đang trong giai đoạn đâu vào đấy. Công tác thống kê nhân thủ, phân đoàn, khảo sát thực tế, những việc này đều yêu cầu cần thời gian.

Đám người Vân Trung Mộ cũng đều là tay già đời, mấy thứ này không cần Kiếm Quỷ tận tay đến chỉ huy. Chẳng qua có một chút lo nghĩ, đó là kế hoạch phải tiến hành bảo mật. Một khi để Tiền Trần phát hiện, hết thảy liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Bất quá đám người Vân Trung Mộ vỗ bộ ngực ʘʘ đảm bảo, nghiệp đoàn của mình huynh đệ tuyệt đối không thành vấn đề.

Trái lại thì nghiệp đoàn Tiền Trần có nội ứng của bọn họ, không ngừng mà truyền lại tin tức. Người Tiền Trần lúc này, luyện cấp bậc vẫn luyện cấp bậc, làm nhiệm vụ vẫn làm nhiệm vụ, PK rồi chết đi, không có phát hiện một chút người nào mở lưới hướng về phía bọn họ đi tới.

Một giờ sau, công tác sàng lọc thành viên tiến hành hoàn tất, mọi người lần nữa tụ tập đầy đủ ở gian nhà Liễu Hạ, báo lên thành viên của mình tham chiến.

“Nghiệp đoàn Mộ Vân, 74 người, chiến sĩ 13 người, pháp sư 11 người, cung tiễn thủ 11 người, mục sư 10 người, đạo tặc 14 người, kỵ sĩ 10 người, cách đấu gia 5 người.” Lấy Vân Trung Mộ dẫn đầu, mọi người từng cái báo lên thành viên phe mình, Liễu Hạ ở bên cạnh tiến hành công tác ghi thống kê. Mỗi nghiệp đoàn có bao nhiêu, trải qua công tác thống kê cuối cùng có kết quả:

Chiến sĩ 83 người, pháp sư 76 người, cung tiễn thủ 79 người, mục sư 65, đạo tặc 80, kỵ sĩ 69 người, cách đấu gia 21 người.

Đọc tiếp tại >>>ĐÂY<<<