g1

707 (1) 

Artist + Author: Usa

Nguồn: http://usache.tumblr.com/

Bản gốc: http://usache.tumblr.com/post/150633772114/youve-been-sad-for-long-enough-you-can-stop-now

Tóm tắt:

“707’s life in a nutshell ? Tóm tắt cuộc sống của 707 ? (Game: Mystic Messenger)

– Trans: Đông Thần Thần

– Clean + Edit: Thiên Linh

Đôi lời

Vui lòng không repost khi chưa được sự cho phép của nhóm dịch. Mỗi lần share, like, comt là một lời khích lệ lớn cho nhóm dịch ❤️” Ctrl+ nếu thấy chữ nhỏ <3 Reposted with permission

Chap 0.

 

1 COMMENT