w1

707 (2)

Artist + Author: Cynphonium

(C): http://cynphonium.tumblr.com/post/149175685304/707-x-mc-glasses

Tóm tắt:

Fun dou của MM, cp 707xMC =))))))

Đôi lời

Vui lòng không repost khi chưa được sự cho phép của người dịch Translator + Edit: Ann Duệ Reposted with permission

Chap 0.

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work