c2

Phía sau cái kết hạnh phúc

Artist + Author: SaruNyan

Nguồn: https://www.facebook.com/SaruNyan-136878379996255/

Tóm tắt:

“ZenxMC – [After happy end]”

ZenxMC – [Phía sau cái kết hạnh phúc]

(Game: Mystic Messenger)

Trans + Clean + Edit: Hidou Funayuurei

Đôi lời

Project mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/10/2014 -19/10/2016)

Vui lòng không repost khi chưa được sự cho phép của nhóm dịch. Mỗi lần share, like, comt là một lời khích lệ lớn cho nhóm dịch ❤️”

Reposted with permission

c1

[Phía sau cái kết hạnh phúc] – Phần 1.

[Phía sau cái kết hạnh phúc] – Phần 2.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work