Văn án.

Dịch: Vân Vui Vẻ

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Một người phàm nhỏ bé yếu đuối, trở thành kiếp số lớn nhất trong cuộc đời thần thú là hắn.

Cô nương mồ côi Thanh Ấn nhặt được một con thần thú bị trọng thương – giải miêu [1] ba đuôi, nhưng nàng lại không nhớ được hắn đã từng cứu giúp cho nàng sống lại.

[1] Giải miêu (獬猫): Chỉ giống mèo trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian

Image result for 獬猫

Cả nhà nữ chủ gặp họa lớn, thần thú vô tình đi ngang qua. Chỉ liếc mắt một cái giữa đám người thôi mà lại chìm trong JQ không dứt, nhập nhằng đủ kiểu. Một đoạn ân oán kéo dài năm trăm năm, làm sao để kết thúc đây?

 

2 COMMENTS