Seijuro, về nhà thôi!

11828571_746489242127714_7363147600134826618_n

Poster design by Lã Thiên Di

Tác giả: Vân Tất Qùy

Editor: Linh Nhi

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Nguồn: Tàng thư viện

Thể loại: Đồng nhân Kuroko no Basket và Prince Of Tennis

Tình trạng: Khoảng tuần sau nữa (23/8) mình sẽ up 

MỤC LỤC

Mở đầu

QUYỂN 1: CUỘC TRANH ĐOẠT CỦA CHA MẸ

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13

QUYỂN 2: Nhật ký nuôi Seijuro

Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31

QUYỂN 3: HIỆN THỰ TỪ TỪ TAN VỠ

Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

 QUYỂN 4: BỘ PHIM CHỈ MỚI BẮT ĐẦU

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65

Chương 66 – Chương 67 – Chương 68

QUYỂN 5: GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH

Chương 69 – Chương 70

Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75

Chương 76 – Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương 80

Chương 81 – Chương 82 – Chương 83

NGOẠI TRUYỆN

Đời thứ tư của nhà Akashi 1|2

Em họ của bổn thiếu gia

Buổi biểu diễn dành riêng cho Musashi và Kaori

Câu chuyện nhỏ 1|2