[ĐN Harry Potter] Im lặng là vàng

11755214_740403559402949_2853874561320668680_n

Poster design by Lã Thiên Di

Tác phẩm: Im lặng là vàng

Tên convert: Im lặng là vàng

Tác giả: Hani Nhã

Edit: Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku, Dương Ngân & Yumi

Tiến độ: Đang lết

Đôi lời:

– Truyện up hơi bị chậm

Mục lục

Mở đầu

Chương 00   Chương 01

Chương 02   Chương 03   Chương 04

Chương 05   Chương 06   Chương 07   Chương 08

Chương 09   Chương 10   Chương 11   Chương 12   Chương 13

Chương 14   Chương 15   Chương 16   Chương 17    Chương 18   Chương 19

Chương 20   Chương 21   Chương 22   Chương 23   Chương 24   Chương 25   Chương 26   Chương 27   Chương 28   Chương 29   Chương 30   Chương 31   Chương 32