Bút ký xuyên qua của nữ phụ [Hoàn]

Tác phẩm: Bút ký xuyên qua của nữ phụ
Tên convert: Xuyên việt chi nữ phối nghịch tập ký
Tác giả: Ngốc Manh Ngốc Manh
Edit: Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku
Tiến độ: Đang lết 2 chương cuối mới được thêm của tác giả :)
Đôi lời:
- Đây là tác phẩm (có lẽ) duy nhất ngoài Đồng nhân trong wp này của Yun.
- Là một bộ nữ phụ văn, xuyên qua đủ loại nữ phụ trong n tiểu thuyết :)
- Nam chủ yêu nữ chủ vô cùng, hai người luôn tìm kiếm nhau qua từng tiểu thuyết rồi đến khi đến thế giới thực yêu nhau.
Mục lục:
♣Mở đầu♣
♠Tiểu thuyết vườn trường♠    1|2|3|4|5|6|7|8
♠Tiểu thuyết cung đấu♠     9|10|11|12|13|14|15|16|17
♠Tiểu thuyết mafia trá hình♠    18|19|20|21|22|23|24|25
♠Tiểu thuyết cường đạo♠      26|27|28|29|30|31|32|33
♠Tiểu thuyết trọng sinh báo thù♠         34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46
♠Tiểu thuyết mạt thế♠          47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60
♠Tiểu thuyết tu chân♣         61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73
♠Thế giới thật♠    74
♠Phiên Ngoại Kiêu Dương♠
♠Tiểu thuyết sắc♠ 75|76|77|78|79|80
♠Thế giới thật♠  81|82
[HOÀN VĂN TOÀN]
ĐÃ CẬP NHẬP EBOOK MỚI ĐẦY ĐỦ 2 CHƯƠNG CUỐI ♥
Ebook