[Trùng sinh] Trùng sinh đi, tra nam! [Hoàn]

TRÙNG SINH ĐI, TRA NAM!

Tác giả: Du Tử Tuế Tuế

Thể loại: Như tên =)) Tra nam trùng sinh n lần =))))

Nguồn: Tấn Giang – Converter: nothing_nhh

Tình trạng: Hoàn

Độ dài: 61 chương

Editor: Sa uyển nghi

Đôi lời

– Nghe tên là lạ, văn án hấp dẫn, đào chơi phát =))))

– Ai cũng nói tra nam trọng sinh làm đ’ gì, nhưng mình muốn thử sức chịu đựng :v Nếu quá tra, mình sẽ tự drop, mọi người khỏi chưởi =)))) Nhưng converter nói là cũng không tra kinh khủng lắm nên…… chắc sẽ êm xuôi thôi :3

Mục lục

Văn án

Chương 1.     Chương 2.     Chương 3.     Chương 4.     Chương 5.

Chương 6.     Chương 7.     Chương 8.     Chương 9.     Chương 10.

Chương 11.     Chương 12.     Chương 13.     Chương 14.     Chương 15.

Chương 16.     Chương 17.     Chương 18.     Chương 19.     Chương 20.

Chương 21.     Chương 22.     Chương 23.     Chương 24.     Chương 25.

Chương 26.     Chương 27.     Chương 28.     Chương 29.     Chương 30.

Chương 31.     Chương 32.     Chương 33.     Chương 34.     Chương 35.

Chương 36.      Chương 37.      Chương 38.     Chương 39.     Chương 40.

Chương 41.     Chương 42.     Chương 43.      Chương 44.     Chương 45.

Chương 46.     Chương 47.     Chương 48.     Chương 49.     Chương 50.

Chương 51.     Chương 52.     Chương 53.     Chương 54.    Chương 55.

Chương 56.     Chương 57.     Chương 58.     Chương 59.     Chương 60.

Chương 61.

HOÀN