[Tinh tế] Hướng dẫn chiều vợ

image

Hướng dẫn chiều vợ

Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Thể loại: Xuyên không, tương lai, nhân thú, tinh tế (chỉ những thể loại có bối cảnh là hành tinh khác, không phải Trái Đất), 2S (chữ S thứ 2 đang chờ tác giả viết để kiểm chứng)

Nguồn: Tấn Giang – Converter: Củ Lạc

Tình trạng bản gốc: on-going

Tình trạng edit: on-going

Edit: Đông Thần Thần ft. Nhạc Vi

Beta: Diệp Lam Khuê

Lần hợp tác đầu tiên của 2 boss bự 3H và MHS, mọi người ủng hộ nhóe nhóe. Truyện được đăng song song tại 3H và MSH.

Mục lục

Văn án.

Chương 01 | Chương 02 | Chương 03 | Chương 04 | Chương 05

Chương 06 | Chương 07 | Chương 08 | Chương 09 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13| Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35

Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40

Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45

Chương 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương 50