[Võng du] Pháp sư cận chiến

b6x62YF

PHÁP SƯ CẬN CHIẾN

Tác giả: Hồ Điệp Lam

Thể loại: Võng du (thuần), tương lai 

Nguồn: quidian 

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Tình trạng edit:  On-going 

Editor: Akiko Chono, Gấu Lười & 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt] 

Đôi lời:

Nhà tớ bắt đầu edit từ chương 96 :”> Các chương trước tớ sẽ dẫn hết về nhà bạn Akiko

MỤC LỤC

Quyển 1: Một pháp sư ra đời

Chương 1 – 57 

Quyển 2: Ký sự du hành thành Nguyệt Dạ

Chương 58 – 83

Chương 084 | Chương 085

Chương 086 | Chương 087 | Chương 088 | Chương 089 | Chương 090

Chương 091 | Chương 092 | Chương 093 | Chương 094 | Chương 095

Chương 096 | Chương 097 | Chương 098 | Chương 099 | Chương 100

Chương 101 | Chương 102

Quyển 3: Bạo trang bị

….