[Xuyên nhanh] Hành trình phản công của nữ phụ

image

HÀNH TRÌNH PHẢN CÔNG CỦA NỮ PHỤ

Tác giả: Bạt Ti Tây Qua

Nguồn: Tấn Giang

Thể loại: Nữ phụ văn, xuyên nhanh, showbiz, hài, ngọt, sạch, sủng, HE

Độ dài: 92 chương + 1 phiên ngoại

Tình trạng: Bò bò~

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki + Thanh Uyên

~ Đôi lời ~

– Truyện VIP, ai cảm thấy không đủ khả năng nhận pass thì không nên đọc

– Truyện VIP nên pass vĩnh viễn 13 chương cuối, chỉ share cho reader hay cmt, sau 1 năm sẽ gỡ pass

– Ebook public (tung sau 6 tháng hoàn) sẽ không có phiên ngoại, ebook có pass (tung sau 2 tháng hoàn) sẽ có phiên ngoại (chỉ share cho reader hay cmt). Sau 1 năm thì gỡ cả pass online và ebook.

♥ Mục Lục ♥

Văn án.

Chương 1.

× Kịch bản 1 ×

Chương 2.    Chương 3.    Chương 4.    Chương 5.    Chương 6.

Chương 7.     Chương 8.     Chương 9.     Chương 10.     Chương 11.

Chương 12.     Chương 13.     Chương 14.     Chương 15.

∇ Kịch bản 2 ∇

Chương 16.     Chương 17.     Chương 18,     Chương 19.     Chương 20.

Chương 21.     Chương 22.     Chương 23.     Chương 24.     Chương 25.     Chương 26.

Δ Kịch bản 3 Δ