[Cao H] Beauty & The Beast

image

BEAUTY & THE BEAST

Tác giả: Chích Thì Giới 99

Hệ liệt: Cổ tích đen

Nguồn: 99 meat

Thể loại: Đoản, cao H, nhân thú, đồng nhân cổ tích

Tình trạng: Editing

Độ dài:

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

* Đôi lời *

– Hứng lên làm tí truyện H =v=

– Rating 18-20+, bạn nào không thích/không đủ tuổi vui lòng bước ra =v=

– Không ném đá cốt truyện, truyện H tập trung H yêu cầu không soi nội dung =v=

– Có pass. Pass là tên bộ truyện viết liền không dấu, viết hoa những chữ cái đầu

VD: ButKyXuyenQuaCuaNuPhu

– Nhà KHÔNG muốn truyện được up lên wattpad, nếu up chui sẽ pass <3

~ Mục lục ~

Chương 1.

Chương 2.

Chương 3

Chương 4

Chương 5

[HOÀN TOÀN VĂN]